GALERIA PARTNERZY OFERTA DLA FIRM KONTAKT
O NAS KURSY STYLIZACJI KURSY MAKIJAŻU ROCZNY KURS MAKIJAŻU PÓŁROCZNY KURS STYLIZACJI
 ART MAKIJAZ - strona główna

REGULAMIN KURSU MAKIJAŻU z elementami stylizacji:

1.Warunkiem uczestnictwa w Rocznym Kursie Makijażu z elementami stylizacji jest wypełnienie formularza o przyjęcie na Kurs, dokonanie opłaty wpisowej oraz opłacanie czesnego w wysokości 2880 zł

2.Wniesienie wpisowego jest równoznaczne z rezerwacją miejsca.

3.Wpisowe jest kwotą jednorazową i bezzwrotną.

4.Organizator nie ubezpiecza uczestników Kursu. Sugeruje się uczestnikom indywidualne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania Kursu.

5.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki, zaginione lub zniszczone mienie uczestników.

6.Obowiązkiem uczestnika Kursu jest terminowe wnoszenie opłat
i uczestnictwo w zajęciach.

7.Uczestnicy kursu mają obowiązek wykonania wszystkich zadań postawionych przez prowadzących zajęcia.

8.Organizator zastrzega sobie prawo do wniesienia zmian
w regulaminie, o czym ma obowiązek zawiadomić uczestnika mailem lub na piśmie.

9.Warunkiem zaliczenia kursu jest regularne uczestnictwo
w zajęciach, przygotowanie sesji dyplomowej.

10.Przy opłacie za cały rok z góry.
Jeżeli słuchacz musi zrezygnować z kursu z ważnych przyczyn zdrowotnych lub osobistych, a ilość odbytych zajęć nie przekroczyła 4-ech miesięcy nauki, może otrzymać zwrot opłaty za pozostałe miesiące, pomniejszonej o 20% kosztów organizacyjnych.

Jeżeli słuchacz rezygnuje z kursu, a ilość odbytych zajęć przekroczyła 4 miesiące nauki - nie przysługuje zwrot opłaty za pozostałe zajęcia, można kontynuować kurs z innymi rocznikami.

11.Organizator ma prawo skreślić z listy uczestników osobę, która nie była obecna na większości zajęć lub zalega z opłatami.

Zapisy:
telefon: 662 804 219
e-mail: sekretariat@art.krakow.pl

Zapisy: terminy, cennik


Roczny kurs
Zapisy: terminy, cennik
Regulamin
Kursy Makijażu
Kursy Stylizacji
Pracownia