ART MAKIJAZ - strona główna

REGULAMIN KURSÓW

1.Warunkiem uczestnictwa w kursie jest dokonanie opłaty za wybrany kurs.

2.Wniesienie zaliczki jest równoznaczne z rezerwacją miejsca.

3.Zaliczka jest kwotą jednorazową i bezzwrotną.

4.Organizator nie ubezpiecza uczestników Kursu. Sugeruje się uczestnikom indywidualne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania Kursu.

5.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki, zaginione lub zniszczone mienie uczestników.

6. W dniu rozpoczęcia kursu organizator nie zwraca poniesionych kosztów przez kursanta.

7. Zaliczka oraz opłata za kurs może zostać przeniesiona na kurs w późniejszym terminie.


Zapisy:
telefon: 662 804 219
e-mail: sekretariat@art.krakow.pl