GALERIA PARTNERZY OFERTA DLA FIRM KONTAKT
O NAS KURSY STYLIZACJI KURSY MAKIJAŻU ROCZNY KURS MAKIJAŻU PÓŁROCZNY KURS STYLIZACJI
ARTYSTYCZNA ALTERNATYWA - strona główna

REGULAMIN KURSU KREOWANIE WIZERUNKU:

1.Warunkiem uczestnictwa w Kursie Kreowanie Wizerunku jest wypełnienie formularza o przyjęcie na Kurs, dokonanie opłaty wpisowej oraz opłacanie czesnego.

2.Wniesienie wpisowego jest równoznaczne z rezerwacją miejsca.

3.Wpisowe jest kwotą jednorazową i bezzwrotną.

4.Organizator nie ubezpiecza uczestników Kursu. Sugeruje się uczestnikom indywidualne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania Kursu.

5.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki, zaginione lub zniszczone mienie uczestników.

6.Obowiązkiem uczestnika Kursu jest terminowe wnoszenie opłat
i uczestnictwo w zajęciach.

7.Uczestnicy kursu mają obowiązek wykonania wszystkich zadań postawionych przez prowadzących zajęcia.

8.Organizator zastrzega sobie prawo do wniesienia zmian
w regulaminie, o czym ma obowiązek zawiadomić uczestnika mailem lub na piśmie.

9.Warunkiem zaliczenia kursu jest regularne uczestnictwo
w zajęciach, uzyskanie zaliczeń z zajęć oraz przygotowanie sesji dyplomowej.

10.Organizator ma prawo skreślić z listy uczestników osobę, która nie była obecna na większości zajęć lub zalega z opłatami.

Zapisy:
telefon: 662 804 219
e-mail: sekretariat@art.krakow.pl

Zapisy: terminy, cennik


Kreowanie Wizerunku
Zapisy: terminy, cennik
Kursy Makijażu
Kursy Stylizacji
Pracownia