GALERIA PARTNERZY OFERTA DLA FIRM KONTAKT
O NAS KURSY STYLIZACJI KURSY MAKIJAŻU KURSY WAKACYJNE ROCZNY KURS MAKIJAŻU PÓŁROCZNY KURS STYLIZACJI
 ART MAKIJAŻ - Wizaż i StylizacjaSpełnienie obowiązku informacyjnego (art. 13 RODO)

Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem danych osobowych jest Mała Mi Adam Anuszkiewicz z siedzibą w Krakowie, ul. Podłęska 17a/44
Jak można się z nami skontaktować?
Za kontakt odpowiedzialny jest właściciel Adam Anuszkiewicz
e-mail: sekretariat@art.krakow.pl
Przetwarzamy Twoje dane na podstawie wyrażonej wcześniej dobrowolnej zgody.
Twoje dane są przetwarzane w celach wpisana na kurs oraz wystawienia dyplomu.
Przetwarzamy twój adres e-mail.
Ponadto jeśli któreś z poniższych danych nam podałeś, to możemy także przetwarzać imię i nazwisko, nr telefonu,
data urodzenia/wiek, dane adresowe, internetowe, płeć.
Komu powierzamy przetwarzanie twoich danych osobowych?
Twoje dane osobowe powierzyliśmy naszym partnerom księgowym.
Jak długo przechowujemy twoje dane osobowe?
Twoje Dane osobowe będą przechowywane do momentu skorzystania przez Ciebie z praw wymienionych poniżej w akapicie
„Jakie przysługują mi prawa" w zakresie w którym ich realizacja prowadzi do zaprzestania przetwarzania danych
osobowych przez Małą Mi, w tym przede wszystkim prawa do wycofania zgody oraz prawa do wniesienia sprzeciwu na
przetwarzanie danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.
Jakie przysługują mi prawa?
Przysługuje Ci:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych:
możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania
lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat
lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych;
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania
Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa –
zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu;
f) prawo do przenoszenia danych: masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe dotyczące Ciebie. Możesz też zlecić nam
przesłanie tych danych bezpośrednio innemu administratorowi;
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie
z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego
organu nadzorczego;
h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych:
W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: sekretariat@art.krakow.pl
Makijaże
Kursy Makijażu
Kursy Stylizacji
Partnerzy